• Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.
TONY206
Joined
Props
525

Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    Biareview.com - Your View Your Choice AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website trung tâm đào tạo kế toán thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán nên ta cũng không dám xác định lắm đâu. Sao ngươi lại hứng thú đối với chuyện này? Hay là ngươi muốn sau này mình chết cũng mai táng ở bên trong lăng mộ Huyết Ngọc Hồng Tinh ư?"

    Hồng Thái Long vừa nói xong, thì đột nhiên toàn thân run lên, hung hăng quay đầu nhìn về phía sau, thất thanh nói: "Ngươi..., ngươi..., muốn dùng Huyền Minh Luyện Phách...."

    Hắn đảo mắt nhìn sang Thận Vưu, còn chưa nói dứt lời thì đã kịp nuốt ngược trở vào, bởi không biết mối quan hệ giữa Thận Vưu và Dược Thiên Sầu đến mức độ nào. Có một số chuyện không thể nói
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…