• Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.

MR. LISICCI
Joined
Props
0

Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    Biareview.com - Your View Your Choice AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website trung tâm đào tạo kế toán thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán toác ra, nhìn về phía ba người liều mạng rống lên: "Chạy đi! Mau chạy đi..., đừng lo lắng cho ta..., đừng tin vào lời ma quỷ của hắn.....Ta cầu xin các ngươi."

    Dược Thiên Sầu cũng không ra tay ngăn cản Bạch Khải kêu loạn, mà phơi bày ra bộ dáng thủ hạ lưu tình để cho ba người xem.

    Ba người nhìn thấy bộ dáng của Bạch Khải, ai cũng không tưởng tượng ra được Minh Hoàng năm xưa phong độ ở Minh Hoàng Cung, sẽ rơi vào cái kết cục như ngày hôm nay. Ba người Ngân Giáp Thiên Quân mắt trào lệ nóng, cả đám ngoan cố lắc đầu cự tuyệt, bình sinh hôm
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…