• Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.
B
Joined
Props
0

Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • dặm đường học vạn quyển sách. Trong nhiều năm phiêu bạt một mình, ta đào sâu nghiên cứu những gì phụ thân đã dạy, đồng thời học tập thêm nhiều kiến thức mới. Sauk hi phụ thân qua đời, đầu tiên, ta khổ học về dược lý, trong chuyến đi cũng áp dụng rất nhiều vào thực tế. Vô tình ta bắt đầu tập luyện võ công, sau lại được cao thủ chỉ điểm nên phát triển thêm. Cuối cùng, sau nhiều năm đi khắp đại giang nam bắc, ta đem suy nghĩ cảm nhận viết lại thành sách, rồi lại phân chia ra thành hệ thống, cứ gia tăng thêm không hề đứt đoạn, trở thành suối nguồn kiến thức của ta.”
    “Vậy võ công của sư phụ rốt cục là xuất thân từ môn phái nào? Sư phụ của người là ai?”- Nàng tiếp tục đặt câu hỏi.
    “Võ công cũng như sở trường khác của ta, đều là do ta tổng hợp tinh hoa của rất nhiều trường phái khác nhau, dựa vào đặc điểm của chính mình mà sáng chế ra môn võ công thích hợp với bản thân nhất. Mặc dù ta được không ít cao nhân chỉ điểm, nhưng ta
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…