• Wanna Join? New users you can now register lightning fast using your Facebook or Twitter accounts.
9
Joined
Props
9

Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    Biareview.com - Your View Your Choice AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website trung tâm đào tạo kế toán thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán hái Long rời đi, nhưng lúc này lại phát hiện thần thức căn bản là vô pháp phóng thích ra ngoài cơ thể, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, mối liên hệ với Ô Thác Châu đã hoàn toàn bị chặt đứt, muốn ly khai cũng là không được nữa rồi.

    "Hồng Thái Long!" Dược Thiên Sầu mở miệng khẽ gọi một tiếng, nhưng lại thấy căn bản là không phát ra được thanh âm, tứ chi vừa muốn cử động cũng cứng nhắc, giống như linh hồn và thể xác của mình đã hoàn toàn chia cắt, chỉ còn lại ý thức mông lung mờ mịt mà thôi.

    "Ta kháo! Làm sao vậy nhỉ. Chẳng lẽ lão tử là
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…